Zhejiang Xizi Hotel for your wedding venue - SWPP presents wedding venues directory

Wedding Venue Hangzhou China

Getting Married

29th June 2017 GMT

Zhejiang Xizi Hotel

Hotel
Zhejiang Xizi Hotel
37 Nanshan Road, Xihu
Hangzhou
Zhejiang
China

tel:- +86 571 8702 1888
web address:- xizihotel.com/
e-mail:-

Zhejiang Xizi Hotel :-
Zhejiang Xizi Hotel wedding venue is based in Zhejiang, China

Click here to find out more

More Wedding Venues


To update the information for Zhejiang Xizi Hotel please use this form