Zhejiang Xizi Hotel for your wedding venue - SWPP presents wedding venues directory

Wedding Venue Hangzhou China

Getting Married

19th June 2018 GMT

Zhejiang Xizi Hotel

Hotel
Zhejiang Xizi Hotel
37 Nanshan Road, Xihu
Hangzhou
Zhejiang
China

tel:- +86 571 8702 1888
web address:- xizihotel.com/
e-mail:-

Zhejiang Xizi Hotel :-
Zhejiang Xizi Hotel wedding venue is based in Zhejiang, China

Default Banner

More Wedding Venues


To update the information for Zhejiang Xizi Hotel please use this form