Shen Zhen Sen Ri Design Limited for your photographic needs- SWPP Trade directory

Trade Hua Qiang Bei Lu China

Photographic Trade

23rd May 2022 GMT

../trade/China/Manufacturer/8413.htm

Shen Zhen Sen Ri Design Limited

Shen Zhen Sen Ri Design Limited
17b A zuo - Xian Dai Zhi Chuang
Da Sha
Hua Qiang Bei Lu
Shenzhen
518000
China

tel:- +86 755 816 66 567

e-mail:- szsrdesign@yahoo.com.cn

Manufacturer

Framing

Speciality:
Frames - framing supplies

Photo mounting aids


To update the information for Shen Zhen Sen Ri Design Limited please use this form